sykkelen.no sykkeltester, sykkelnytt og sykkelutstyrstester

Her kan du registere alle de sykler du ønsker. Vi redigerer og publiserer.

Du kan laste ned et Excelark her og registere alt på en gang. Excelarket sender du inn til post@sykkelen.no.