5 grunner til at syklister bør trene med watt

Vi har vært vant med å dele inn treningsøktene i pulssoner og bygge treningsprogram deretter. For en løper er dette fortsatt svært aktuelt. For en syklist finnes det derimot noe bedre.

Her er fem grunner til hvorfor det er fint å bruke wattmåler i trening og konkurranse.

1. Høyere kvalitet på intervallene

Du får umiddelbar feedback på intensitet. Her er det ikke snakk om 30-45 sekunder forsinkelse på rapportering av hvor hardt du sykler. Hvis du har trent med pulsmåler, har du sikkert oppdaget at den høyeste pulsen ikke registreres før mot slutten av et intervall. Slike tregheter i intensitetsrapportering unngår du ved å trene med wattmåler. Tråkk hardt i pedalene, og straks vises det akkurat hvor hardt du trår på computeren du måtte bruke. Dette gir større kontroll og mer innsikt.

5 grunner 1

«Det kortvarige kraftuttaket som du plutselig ser øker, måles med en kraftmåler. Kraftanstrengelsen er for kort                              til at man kan stole på eller regne med pulsen her.

Et eksempel:  

Du fullfører et bakkedrag på 1 minutt med høyere snittkraft enn ett på 5 minutter. Og du fullfører 5 minutters draget med høyere snittkraft enn det på 10 minutter.

Hvis du vet at din rekord opp en bakke er gjort med en snittwatt på 360, vet du også at du sykler den bakken relativt mye raskere hvis du klarer den på 380 watt. Gitt at vindforholdene er de samme, og at totalt vekt på sykkel og deg er det samme.

2. Motivasjon

Du begynner å tenke på målene du har og hvilken watt du må ha for å nå ditt mål. En kraftmåler lyver ikke. Den måler kun en ting: Hvor mye krefter du legger ned i pedalene til enhver tid. Den er ikke som pulsen din. Den påvirkes ikke av om du er stressa, har sovet lite, er sulten eller om du blir oppjaget underveis.

3. Effektiv nåtids-form

Watt uttak per kilo kroppsvekt er et ekstremt godt mål på hvordan formen din er. Først og fremst er det lett å sammenligne mot seg selv og se egen utvikling, men den kan også brukes som en benchmark mot andre syklister.

Hvis du kjører et 20 minutters drag i januar på ditt absolutt maksimale og snitt watten viser 280, kan du trygt si at du er i bedre form i mai hvis du gjør akkurat samme øvelse og snitt watten er 310. Hvis du samtidig har mistet 3-4 kilo på veien, vil effekten av økt watt uttak være enda større. Enkelt fortalt er det slik at den personen som klarer å sykle med høyest watt per kilo kropp og sykkel vektlagt sammen, vinner draget opp til Tryvannstårnet. Hvis du veier 90 kilo og har en sykkel som veier 8 kilo og klarer å holde snittwatt på 380 opp bakken, vil du bli slått av en konkurrent på 70 kilo med en sykkel på 8 kilo som klarer å snitte 330 watt. Gitt at alt annet er likt.

5 grunner-4

«Se der hvor den svarte markøren befinner seg. Her er kraftøkningen nesten på topp, mens du ser tydelig at pulsen                henger et godt stykke bak.

 4. Watt er målet

Hvis du får se watt uttaket til vinneren av en sykkel konkurranse du deltok i, kan du bruke den informasjonen til å finne dine svake punkter og samtidig se hvor langt unna du er for å sykle like fort. For eksempel vet du at vinneren syklet 10 minutter raskere enn deg mellom punkt 2 og 3. Hvor mye høyere var kraftuttaket?

  • Hvor mye høyere var snitt watt gjennom hele rittet?
  • Hvor mye sterkere må du bli for å sykle like fort opp de bratteste bakkene?
  • Watt per kilo er nøytralt. Snittpuls og makspuls er ikke det. Det er personlig.

5. Bruke watt på rulla

Å trene med watt på moderne sykkelruller er enkelt. Så lenge det er en rulle som kan kommanderes av en app eller en computer, kan du holde deg til watt-mål under treningen. Det betyr i korte trekk at det er enkelt å legge opp til ekstremt nøyaktige treningsprogram. Hvis målet ditt er å gjennomføre 4 drag på 280 watt, så justerer du motstanden i rulla til 280 watt i intervallene. Deretter gjør rulla resten, den lar seg ikke påvirke av høyere eller lavere tråkkfrekvens, tunge eller lette gir. Du trår, rulla justerer motstanden.

5 grunner -2      5 grunner-3

«Power2Max kraftmåler som festes i kranken.              «Stages kraftmåler som festes på en krank arm.

NB! Hvis du har en wattmåler på sykkelen som du kjenner godt og bruker om sommeren, ala Power 2 Max, Vector 2, Stages eller noe annet, finnes det treningsapper til mobil og datamaskin som lar deg bruke din wattmåler til å styre rulla. Det er en stor fordel da du kan bruke samme wattmåler året rundt, noe som reduserer usikkerhet rundt treningsintensitet. Trainerroad er en slik app.

Det er sjelden at to wattmålere viser samme uttak gjennom en treningsøkt. For eksempel bruker undertegnede både Garmin Vector 2, Power 2 Max og Kickr. Alle tre gir watt informasjon. Men de viser ikke det samme. Mens Vector 2 har en tendens til å ligge under Kickr, har Power 2 Max en tendens til å vise mer enn Kickr. Forskjellen mellom Power 2 Max og Vector 2 kan ofte være 20 watt. Det betyr at den ene sier at jeg har en FTP på 280, mens den andre sier 260. Og det er en veldig stor forskjell. Derfor er det viktig å trene med samme wattmåler så ofte du kan. Først da kan du sammenligne tall og måle fremgang (eller tilbakegang).

Morten Iversen

Morten var en av gründerne av Sykkelmagasinet Offroad i 1993. Siden den gang har han vært redaktør, journalist, fotograf og tester av sykler og utstyr i Sykkelmagasinet, Bladet Sykkel og nå Sykkelen.no Det har blitt noen saker opp gjennom åra :) Siden 2019 har han også begynt å løpe. Det har blitt en hobby han utøver med stor iver ved siden av syklingen. Det er en utfordring å få gjort begge deler nok. Jakten etter de perfekte løpeskoene tar aldri slutt, og det er minst 17 par mer eller mindre brukte løpesko i skohylla nå på slutten av 2022. Det har blitt noen løp også: Oslo Skogsmaraton 1/2 et par ganger. 31 k i Eco Trail. Fredrikstad maraton. Tre Topps løpet på Jeløya. Skogsleden 1/2 maraton. Silva Night Run i Oslo +++ Han har et mål om å løpe et noenlunde flatt maraton på 3.10 i løpet av 2023/2024 :) Samtidig frister det veldig å løpe Romeriksåsen på langs. Et 50k Ultra løp på stier.